Gimp - przykłady


Dowolne zmiany rozmiarów obrazu
Inteligentne usuwanie obiektów
Morfing w Gimpie
Napisy w Gimpie
Obrazek jako znak wodny
Obróbka ciemnych zdjęć - rozjaśnianie
Obróbka grafiki dla stron internetowych
Ogień - animacja
Przekształcanie filmu w animacje
Przycisk na stronę html
Tekst po ścieżce
Tworzenie "starego zdjęcia"
Tworzenie własnych deseni
Usuwanie tła obrazu

do góry