Mysql-Relacyjna Baza Danych


Administracja bazą - instalacja serwera i tworzenie użytkowników
Administracja bazą - kopie bezpieczeństwa i przywracanie baz z kopii
Bazy danych - zakładanie i usuwanie bazy
Formatowanie daty i czasu
Funkcje daty i czasu
Funkcje i działania matematyczne
Funkcje działające na ciągu znaków
Funkcje szyfrujce
Instrukcje warunkowe
Tabele - tworzenie, usuwanie i edycja tabeli
Tabele - edycja rekordów
Tabele - wyszukiwanie danych
Tabele - sortowanie i grupowanie danych

PhpMyAdmin - interfejs webowy do zarządzania bazą MySQL

do góry